Selo

12+12+
Selo

Sinopsis

Niz događaja predstavlja izazov za veru stanovnika malog, izolovanog sela.