Memento

16+16+
Memento

Sinopsis

Čovek pravi sistem kako bi zapamtio stvari da bi mogao da juri ubicu svoje žene, bez problema sa kratkoročnim pamćenjem.