Klik

© 2006 Columbia Pictures Industries, Inc. and Revolution Studios Distribution Company, LLC. All Rights Reserved.
Klik

Sinopsis

Radoholični arhitekta pronalazi univerzalni daljinac koji mu omogućava da premotava različite delove svog života. Problemi nastaju kada daljinac počne da zanemaruje arhitektine odluke.