Devojka sa bisernom minđušom

© Archer Street (Girl) Ltd 2003
Devojka sa bisernom minđušom

Sinopsis

Film je zasnovan na radu Trejsi Ševalije. Film govori o događajima koji su prethodili nastanku slike "Devojka sa bisernom minđušom" koju je naslikao Johanes Vermer.