Apokalipto

16+16+
Apocalypto © Touchstone Pictures. All rights reserved
Apokalipto

Sinopsis

Moć kraljevstva Maja opada i vođe insistiraju na tome da se sagrade novi hramovi i prinesu ljudske žrtve. Jaguarova Šapa je mladić koji odbija da bude žrtvovan.