Detektivka iz poslastičarnice: Smrtonosni recept

© 2016 Fudge Productions Inc. All Rights Reserved.
Detektivka iz poslastičarnice: Smrtonosni recept

Sinopsis

Hana, vlasnica pekare, i njena sestra pronalaze telo šerifa. Hana traži od svog momka, koji voli da glumi detektiva, da se ne meša. Međutim, suprug Hanine sestre kandiduje se za šerifa i postaje glavni osumnjičeni, što dovodi do njegove suspenzije.