Slobodan pad

12+12+
©Interscope Communications, Inc./Nomura Babcock & Brown Unit One Film Partners.All Rights Reserved
Slobodan pad

Sinopsis

Dič Brodi je instruktor padobranaca. Jednog dana dolazi mu devojka sa željom da skoči prvi put. Tokom leta skrene pogled i shvati da je ona ispala. Jasno mu je da nešto nije u redu jer se seća da je vezao sigurnosnu sajlu...